Nyheter

Senaste nyheterna om Södra Victoria

RWE Renewables Sweden överklagar Länsstyrelsen i Kalmars beslut om Södra Victoria

1 februari 2024 – I oktober 2023 beslutade Länsstyrelsen i Kalmar att avslå ansökan om Natura 2000-tillstånd för den havsbaserade vindkraftparken Södra Victoria. RWE har överklagat detta avslag och har nu utvecklat överklagandet till Mark-och miljödomstolen.

Kompletterande samråd om planerad ledning

December 2023 – Med anledning av bland annat den information och de synpunkter som inkommit under samrådet har RWE nu kompletterat några korridorer som ska utredas för nedläggning av elkabel.

RWE Renewables Sweden överklagar Länsstyrelsen i Kalmars beslut om Södra Victoria

8 november 2023 – Länsstyrelsen i Kalmar beslutade att avslå ansökan om Natura 2000-tillstånd för den havsbaserade vindkraftparken Södra Victoria. Detta överklagas idag till mark- och miljödomstolen.

RWE har haft två välbesöka Öppet hus i Emmaboda och Torsås gällande samråd för planerad ledning

25 mars 2023 – Den 22-23 mars var RWEs representanter och externa experter på plats för att ge information och föra en dialog med de som berörs av Södra Victoria.

RWE genomför samråd om undersökningar och planerad ledning

21 februari 2023 – RWE har inlett samråd med myndigheter, organisationer och allmänhet om dels genomförande av undersökningar av havsbotten, dels för en planerad ledning från vindkraftsparken till stamnätet.

RWE inleder samråd om Södra Victoria

5 juli 2022 – RWE har inlett samråd med myndigheter, organisationer och allmänhet för att få uppföra vindparken Södra Victoria i Sveriges ekonomiska zon samt för att få lägga ner kablar inom parkområdet.

Södra Midsjöbanken byter namn till Södra Victoria

1 juni 2022 - RWE justerar placeringen av den planerade havsbaserade vindparken Södra Midsjöbanken för att skydda övervintrande alfåglar. Projektnamnet på den nya platsen är Södra Victoria.