Nyheter

Senaste nyheterna om Södra Victoria

RWE genomför samråd om undersökningar och planerad ledning

21 februari 2023 – RWE har inlett samråd med myndigheter, organisationer och allmänhet om dels genomförande av undersökningar av havsbotten, dels för en planerad ledning från vindkraftsparken till stamnätet.

RWE inleder samråd om Södra Victoria

5 juli 2022 – RWE har inlett samråd med myndigheter, organisationer och allmänhet för att få uppföra vindparken Södra Victoria i Sveriges ekonomiska zon samt för att få lägga ner kablar inom parkområdet.

Södra Midsjöbanken byter namn till Södra Victoria

1 juni 2022 - RWE justerar placeringen av den planerade havsbaserade vindparken Södra Midsjöbanken för att skydda övervintrande alfåglar. Projektnamnet på den nya platsen är Södra Victoria.