News

Senaste nyheterna om Södra Victoria

RWE inleder samråd om Södra Victoria

5 juli 2022 – RWE har inlett samråd med myndigheter, organisationer och allmänhet för att få uppföra vindparken Södra Victoria i Sveriges ekonomiska zon samt för att få lägga ner kablar inom parkområdet.

Södra Midsjöbanken byter namn till Södra Victoria

1 juni 2022 - RWE justerar placeringen av den planerade havsbaserade vindparken Södra Midsjöbanken för att skydda övervintrande alfåglar. Projektnamnet på den nya platsen är Södra Victoria.