Södra Midsjöbanken byter namn till Södra Victoria

RWE Renewables Sweden AB

Södra Midsjöbanken byter namn till Södra Victoria

 

1 juni 2022 - RWE justerar placeringen av den planerade havsbaserade vindparken Södra Midsjöbanken för att skydda övervintrande alfåglar. Projektnamnet på den nya platsen är Södra Victoria.

– Alfåglar dyker efter föda ner till 25 meter. För att minimera eventuell påverkan på övervintrande fåglar har vi i samråd med myndigheterna justerat placeringen till djupare vatten utanför grundområdena på Södra Midsjöbanken. Samtidigt byter vi projektnamn till Södra Victoria, säger Anton Andersson, projektchef för Södra Victoria.

De första undersökningarna av havsbotten kring utsjöbanken Södra Midsjöbanken genomfördes av E.ON Wind Sweden. Sedan 2018 är E.ON Wind Sweden en del av RWE Renewables Sweden, som därmed har tagit över projektet.

– Vi har genomfört omfattande miljöundersökningar för att utvärdera hur en vindpark i området kan påverka det marina livet. Genom att justera placeringen till något djupare vatten kan vi etablera en vindpark med minimal påverkan på djurlivet och andra marina intressen, säger Anton Andersson.

Södra Victoria ligger cirka 70 km sydost om Ölands södra udde, mot gränsen till Polens ekonomiska zon. Vindparken omfattar upp till 100 vindkraftverk som totalt beräknas producera 6–8 TWh el årligen, motsvarande användningen av hushållsel i omkring 1,2–1,6 miljoner villor. Vindparken kan minska utsläppen med upp till 4,8 miljoner ton per år, lika mycket som nästan tre miljoner vanliga bensin- och dieselbilar släpper ut varje år. 

RWE är världens näst största operatör av havsbaserade vindparker och driver i dag 17 vindparker längs Europas kuster, däribland Kårehamns vindkraftspark öster om Öland. Företagets mål är att trefaldiga sin havsbaserade vindkapacitet från 2,4 till 8 GW till 2030.