RWE i Norden

RWE Renewables Sweden driver cirka 200 MW vindkraft i Norden, med land- och havsbaserade vindparker i Sverige och Danmark. Därutöver har RWE en utvecklingsportfölj med en potential på över 3 GW, tillräckligt för att förse 2 miljoner hushåll med förnybar el.

Sverige är en nyckelmarknad för att bygga ut den förnybara elproduktionen. Från det nordiska huvudkontoret i Malmö arbetar omkring 100 anställda med utveckling, konstruktion och drift av land- och havsbaserad vindkraft.

Den svenska delen av RWE är sprunget ur E.ON Wind Sweden. E.ON och RWE genomförde i mars 2018 en affär där E.ON:s förnybara verksamhet överfördes till RWE. Sedan dess har bolaget varit verksamt på den nordiska marknaden som RWE Renewables. Läs mer om RWE Renewables Sweden här.

RWE Globalt

Globalt har RWE en produktionskapacitet på cirka 42 GW i sin portfölj och 20 000 anställda. RWE driver på energiomställningen och har ett tydligt mål: noll nettoutsläpp till 2040. 

RWE Renewables är det senast tillkomna dotterbolaget i RWE-koncernen. Bolaget har ungefär 3 500 anställda och driver både havsbaserade- och landbaserade vindparker, solparker och batterianläggningar med en samlad kapacitet på omkring 9 GW. 

RWE Renewables är pådrivande för att öka utbyggnaden av förnybar energi i fler än 20 länder på fem kontinenter. Fram till 2030 ska RWE investera mer än 50 miljarder euro i bland annat solkraft, land- och havsbaserad vindkraft, batterier och vätgas. Fokuset är på kärnmarknaderna i Europa, Nord- och Sydamerika, samt Asien och Stillahavsregionen.

 

Läs mer om RWE på vår globala hemsida