RWE genomför samråd om undersökningar och planerad ledning

 

21 februari 2023 – RWE har inlett samråd med myndigheter, organisationer och allmänhet om dels genomförande av undersökningar av havsbotten, dels för en planerad ledning från vindkraftsparken till stamnätet. 

Samrådet gällande undersökningar av havsbotten avser ett område från kusten strax söder om Bergkvara, ut till det område där vindkraftsparken Södra Victoria planeras.

Synpunkter gällande undersökningar kan lämnas senast den 28 februari via e-post till sodravictoria@rwe.com. Synpunkter kan även skickas via brev till:

RWE Renewables Sweden AB
”Yttrande över samråd för bottenundersökningar, Södra Victoria”
Box 388, 201 23 Malmö

Samrådet gällande en planerad ledning från vindkraftsparken till stamnätet avser en sjökabel från vindkraftsparken till det så kallade landtaget, en omkopplingspunkt i strandzonen, och en landkabel från landtaget till en anslutningspunkt till stamnätet mellan Nybro och Hemsjö. Landtaget planeras i närheten av Bergkvara i Torsås kommun.

Välkommen på Öppet hus
I samband med detta kommer RWE att hålla Öppet hus för allmänheten vid två tillfällen, den 22 mars klockan 15.00-20.00 i Folkets hus i Torsås samt den 23 mars klockan 15.00-20.00 i Folkets hus i Emmaboda (Dackesalen).

Synpunkter gällande planerad ledning kan lämnas senast den 5 april via e-post till sodravictoria@rwe.com. Synpunkter kan även skickas via brev till:

RWE Renewables Sweden AB
”Yttrande över samråd för planerad ledning, Södra Victoria”
Box 388, 201 23 Malmö

Södra Victoria ligger cirka 70 km sydost om Ölands södra udde, mot gränsen till Polens ekonomiska zon. Vindparken omfattar upp till 100 vindkraftverk som totalt beräknas producera 6–8 TWh el årligen, motsvarande användningen av hushållsel i omkring 1,2–1,6 miljoner villor. Vindparken kan minska utsläppen med upp till 4,8 miljoner ton per år, lika mycket som nästan tre miljoner vanliga bensin- och dieselbilar släpper ut varje år. Den planerade installerade effekten är totalt 1,5–2 GW.

Ladda ner samrådsunderlag gällande undersökningar

Ladda ner samrådsunderlag gällande ledning här