Sveriges geologiska undersökning (SGU) rekommenderar regeringen att bevilja RWE tillstånd för Södra Victorias internkabelnätverk

Ytterligare ett framsteg mot en storskalig havsbaserad vindkraftspark i Östersjön

Sveriges geologiska undersökning (SGU) har på uppdrag av regeringen berett RWE Offshore Södra Victoria AB:s ansökan om tillstånd enligt kontinentalsockenlagen. SGU har nu slutfört sitt arbete och föreslår att regeringen beviljar tillstånd för installation och underhåll av internkabelnätverk som krävs för driften av vindkraftsparken Södra Victoria.

För att skydda naturvärden utformar RWE det interna nätet med särskild hänsyn till området. Traditionellt sätt plöjs eller fräses kablarna ner i havsbotten vilket kan ge upphov till viss grumling och sedimentering. Detta kommer inte att göras för Södra Victoria. Utan istället kommer kabeln läggas på havsbotten och förankras med jämna mellanrum med hjälp av sten. Detta koncept är välbeprövat av RWE i andra projekt i Östersjön, till exempel i vindkraftsparken Arkona i Tyskland och i vindkraftsparken Kårehamn i Sverige. Sten bidrar också till att skapa nya revstrukturer på havsbotten, vilket i sin tur främjar den biologiska mångfalden. Organismer och småfisk söker sig till de nya strukturerna för att hitta nya livsmiljöer.