RWE inleder samråd om Södra Victoria

RWE Renewables Sweden AB

RWE inleder samråd om Södra Victoria

 

5 juli 2022 – RWE har inlett samråd med myndigheter, organisationer och allmänhet för att få uppföra vindparken Södra Victoria i Sveriges ekonomiska zon samt för att få lägga ner kablar inom parkområdet. Detta kräver tillstånd enligt lagen om Sveriges ekonomiska zon och kontinentalsockellagen. 

RWE har valt att samordna processerna för att effektivisera prövningen. Målet är att lämna in ansökningar under hösten 2022. 

– De synpunkter och frågor som vi får under samrådet är ett viktigt underlag för projektets fortsatta utformning. Den kommande tillståndsansökan med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning utformas utifrån vad som framkommer under samråd, säger Anton Andersson, projektchef för Södra Victoria.

Södra Victoria ligger cirka 70 km sydost om Ölands södra udde, mot gränsen till Polens ekonomiska zon. Vindparken omfattar upp till 100 vindkraftverk som totalt beräknas producera 6–8 TWh el årligen, motsvarande användningen av hushållsel i omkring 1,2–1,6 miljoner villor. Vindparken kan minska utsläppen med upp till 4,8 miljoner ton per år, lika mycket som nästan tre miljoner vanliga bensin- och dieselbilar släpper ut varje år. Den planerade installerade effekten är totalt 1,5–2 GW.

Lämna synpunkter senast den 31 augusti

Synpunkter och information kan lämnas via mejl eller brev.  

mejl: sodravictoria@rwe.com
post: RWE Renewables Sweden AB, Box 388, 201 23 Malmö.

RWE är världens näst största operatör av havsbaserade vindparker och driver i dag 17 vindparker längs Europas kuster, däribland Kårehamns vindkraftspark öster om Öland. Företagets mål är att trefaldiga sin havsbaserade vindkapacitet från 2,4 till 8 GW till 2030.