Varför i havet?

För där blåser det nästan alltid.

RWE och havsbaserad vindkraft

 

Vindparken Kårehamn öster om Öland har varit i drift sedan 2013.

Klimatkrisen gör att Sverige och hela världen just nu ställer om för att snabbt minska koldioxidutsläppen. En central del i det arbetet är att elektrifiera industrin, transporterna och övriga samhället. Det kräver en kraftigt ökad elproduktion vilket havsbaserade vindparker har stor potential att bidra till. 

RWE är världens näst största operatör av havsbaserade vindparker. Längs Europas kuster driver vi 17 vindparker med den totala effekten 2,4 GW. 

En av dessa vindparker är Kårehamn, öster om Öland, som varit i drift sedan 2013. Den består av 16 vindkraftverk som tillsammans producerar cirka 150 GWh el, tillräckligt för att förse drygt 30 000 hushåll med förnybar el. Läs mer om Kårehamn här.

De 17 havsbaserade vindparker vi driver längs Europas kuster finns – förutom i Sverige – i Danmark, Tyskland, Belgien och Storbritannien. För närvarande pågår byggnation av vindparken Thor utanför Jyllands västkust. Läs mer om Thor här.

RWE:s målsättning är att 2030 ha en installerad kapacitet på 8 GW från havsbaserade vindparker i Europa, Nord- och Sydamerika och Asien.  

Läs mer om våra havsbaserade vindparker på vår internationella webbplats här.

Fördelar med havsbaserad vindkraft

Vindkraft till havs kan byggas ut i stor skala utan några subventioner. När väl tillstånden är på plats kan en vindpark byggas på bara 2-3 år. 

Till havs är vindarna starkare och stabilare än på land, vilket gör havsbaserad vindkraft till en stabil energikälla hela året. Det internationella energiorganet IEA klassificerar därför havsbaserad vindkraft som ”variabel baskraft”. Det blåser dessutom mest på hösten och vintern, vilket gör att vindkraften levererar allra mest el när behovet är som störst. 

När vindkraften byggs till havs går det att använda större turbiner än på land. Tillsammans med de starkare vindarna till havs gör det att elproduktionen blir väldigt stor. En enda modern havsbaserad vindpark kan producera lika mycket el som en kärnkraftsreaktor - och den tekniska utvecklingen fortsätter framåt. 

I figuren illustreras den tekniska utvecklingen genom några av RWE:s egna projekt.

Havsbaserad vindkraft ger stor klimatnytta

Elproduktion från Södra Victoria kan bli omkring 6-8 TWh per år. En produktion på 8 TWh kan minska utsläppen av koldioxid med 4,8 miljoner ton per år, lika mycket som nästan 3 miljoner vanliga bensin- och dieselbilar släpper ut varje år.

Utsläppen minskar både genom att förnybar el ersätter fossila råvaror och bränslen i industrin och transporterna i Sverige, och genom att en ökad svensk elproduktion trycker undan kolkraft i grannländerna.

Nya arbetstillfällen till regionen

RWE beräknar att byggnationen av Södra Victoria kommer att innebära omkring 1000 arbetstillfällen per år under de 2-3 år som bygget pågår. 

Under de cirka 30 år som vindparken beräknas vara i drift kommer omkring 100 arbetstillfällen per år att skapas.