Fakta om Södra Victoria

Södra Victoria planeras omfatta upp till 100 vindkraftverk med en totalhöjd om högst 295 meter. Det möjliggör en total installerad effekt på 1 500–2 000 MW som kan producera 6–8 TWh el per år. Det motsvarar användningen av hushållselen för 1,2–1,6 miljoner villor. 
En elproduktion på 8 TWh kan minska utsläppen av koldioxid med upp till 4,8 miljoner ton per år, lika mycket som nästan 3 miljoner vanliga bensin- och dieselbilar släpper ut varje år.

 

Total installerad kapacitet 1 500–2 000 MW
Förväntad elproduktion 6–8 TWh el per år
Turbinstorlek 15-20 MW
Antal vindkraftverk Upp till 100 st
Maximal totalhöjd 295 meter
Maximal rotordiameter Upp till 270 meter
Vattendjup i området 25-36 meter
Lokalisering
100 km från fastlandet och 70 km sydost om Ölands södra udde, i Sveriges ekonomiska zon utanför territorialgränsen
Yta 174 kvadratkilometer
Förväntad driftstart
2029

Här är en kort film om turbinerna som används i vår vindpark Triton Knoll. De turbinerna  är på 9,5 MW och på Södra Victoria räknar vi med att använda turbiner på 15-20 MW.