Fakta om Södra Victoria

Södra Victoria planeras omfatta upp till 100 vindkraftverk med en totalhöjd om högst 296 meter. Det möjliggör en total installerad effekt på 1 500–2 000 MW som kan producera 6–8 TWh el per år. Det motsvarar användningen av hushållselen för 1,2–1,6 miljoner villor. 
En elproduktion på 8 TWh kan minska utsläppen av koldioxid med upp till 4,8 miljoner ton per år, lika mycket som nästan 3 miljoner vanliga bensin- och dieselbilar släpper ut varje år.

 

Total installerad kapacitet 1 500–2 000 MW
Förväntad elproduktion 6–8 TWh el per år
Turbinstorlek 15-20 MW
Antal vindkraftverk Upp till 100 st
Maximal totalhöjd 296 meter
Maximal rotordiameter 276 meter
Vattendjup i området 25-36 meter
Lokalisering
100 km från fastlandet och 70 km sydost om Ölands södra udde, i Sveriges ekonomiska zon utanför territorialgränsen
Yta 174 kvadratkilometer
Förväntad driftstart
2030

Här är en kort film om turbinerna som används i vår vindpark Triton Knoll. De turbinerna  är på 9,5 MW och på Södra Victoria räknar vi med att använda turbiner på 15-20 MW.

Nya arbetstillfällen till regionen

RWE beräknar att byggnationen av Södra Victoria kommer att innebära omkring 1000 arbetstillfällen per år under de 2-3 år som bygget pågår. 

Under de cirka 30 år som vindparken beräknas vara i drift kommer omkring 100 arbetstillfällen per år att skapas.