RWE har haft två välbesöka Öppet hus i Emmaboda och Torsås gällande samråd för planerad ledning

 

Den 22-23 mars var RWEs representanter och externa experter på plats för att ge information och föra en dialog med de som berörs av Södra Victoria.

För oss är det viktigt att använda lokal kompetens och få lokal acceptans för våra projekt. Därför är vi tacksamma för all information som ni lämnar in om lokala förhållanden och för era frågor under samrådsprocessen.

Vi är i en tidig del av processen och samrådet är till för att vi ska få in så många synpunkter om de lokala förhållandena som möjligt.

Vi tackar därför alla besökare till Öppet hus för all den information vi har fått och även de som har lämnat skriftliga yttranden och synpunkter till oss.

RWE sammanställer alla frågor, svar och synpunkter i en redogörelse som lämnas in tillsammans med kommande ansökningar. Ni kommer att kunna ta del av svaren i samrådsredogörelsen som kommer vara tillgänglig för alla att läsa.